Edukinesiologie

Edukinesiologie biedt soelaas bij  leer- en leefproblemen op school, werk en thuis.

De term Edukinesiologie is een samengesteld woord van educatie en kinesiologie.
Edukinesiologie is een onderdeel dat zich vooral bezighoudt met leer- en leefproblemen op school,op het werk en thuis.

Edukinesiologie werkt voor:

Moeite met lezen, spelling, begrijpend lezen, en talen, bij dyslexie en bij  concentratie- en automatiseringsproblemen, ADHD, faalangst, dyscalculie, motorische problemen, angsten, bedplassen, pesten/gepest worden, verlegen zijn, en  minderwaardigheidsgevoelens.

Samenwerking tussen beide hersenhelften

Zowel kinderen als volwassenen die moeite hebben met leren krijgen daar reactie op uit hun omgeving. Dit ondermijnt gaandeweg het gevoel van veiligheid en erkenning; het zelfvertrouwen daalt en de verdere ontwikkeling wordt geremd.
Om vlotjes te kunnen leren en om problemen juist te kunnen zien en oplossen, is een soepele samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft nodig. De rechter helft herbergt de gevoelens, creativiteit, gewaarwordingen, verbanden leggen. De linker helft het verstandelijke denken, het analytische, de logica.

Wanneer die samenwerking niet soepel verloopt, raken we letterlijk verward door de impulsen van links en rechts. Als de oorzaak niet wordt aangepakt verandert de situatie ook niet. Dan kan een scala aan psychische en lichamelijke blokkades ontstaan, en blokkades leveren stress.

Edukinesiologie is maatwerk

Edukinesiologie richt zich in eerste instantie op het loslaten van deze stressimpulsen om ruimte te maken voor positieve ervaringen en nieuwe vaardigheden. Het is maatwerk, er wordt goed uitgezocht welke leerstijl het beste bij de persoon past.

Via spiertesten wordt achterhaald of de twee hersenhelften goed samenwerken en waarom er in bepaalde situaties blokkades ontstaan. Ook wordt getest of de ogen en oren samenwerken, want dat is belangrijk bij het leren. 

Met leuke en actieve bewegingsoefeningen (onder andere psychomotorische- en oriëntatie- en kruisloop-oefeningen) wordt bewust maar plezierig getraind om de hersenhelften weer soepel te laten samenwerken.

Deze zogenoemde body and brain gym bewerkstelligt een gezonde afstemming van de verbindingslijnen tussen de beide hersenhelften.

Zo wordt leren gemakkelijker, is stressgerelateerd gedrag overbodig en kunnen gestelde doelen beter worden bereikt.

Leefblind.

In ieders lichaam werkt een netwerk van meridianen. Deze energiebanen regelen het evenwicht tussen  emotie, het denken en het lichaam. Wanneer de meridianen ongehinderd kunnen samenwerken, leven we onbezwaard en zonder weerstand. We stellen een doel, maken een plan, voeren het uit en werken het af. Eenmaal klaar, hup, op naar het volgende.

Maar het gebeurt velen: teleurstellingen, onmacht, boosheid, verdriet, trauma's, een negatieve leerschool, ziekte en/of letsel leiden tot grote weerstanden in onszelf en tot het leven. Een ingrijpende gebeurtenis kan zich in ons 'vast zetten' tot op cel-niveau. Een stress-reflex brengt ons hele wezen in verzet tegen die ervaring en blokkeert zo de meridianen. Er ontstaat zo een blinde vlek.

De aanleiding is reëel. Maar de systematische afweerreactie blokkeert onze vrije levensweg. We leven volgens die reflex. Dat vreet energie en laat ons steeds in hetzelfde cirkeltje draaien. We noemen het leefblindheid.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is binnen de Edukinesiologie een groot aantal correctiemogelijkheden beschikbaar. De spiertest vertelt ons wat nodig is en dat wordt  ingezet. Daarbij wordt de blokkade inzichtelijk gemaakt en vrij  zodat de emoties over nare herinneringen een geëigende plaats kunnen innemen. 

Met gerichte en plezierige oefeningen worden de linker- en rechter hersenhelft uitgedaagd weer goed samen te werken.  Dan kunnen de meridianen zich weer vrij verbinden en ontstaat er innerlijke ruimte voor nieuwe kansen en ervaringen. En dat alleen al is een doel in het leven: Groei, ontwikkeling. Het liefst met zo min mogelijke weerstand.